Get your free website at www.centrixpr.com

Calendario de Reuniones de Comites

*
*

  01/08/2020

 • Tu oficina en el Colegio 2019-2020 - Confirmada
  1:00PM a 5:00PM
 • 01/09/2020

 • Consejo Expresidentes 2019-2020 - Confirmada
  12:00PM a 2:00PM
 • 01/10/2020

 • Capitulos Universitarios 2019-2020 - Cancelada
  6:30PM a 8:00PM
 • 01/13/2020

 • Auspicios 2020 - Confirmada
  4:00PM a 6:00PM
 • Convencion 2020 - Confirmada
  6:00PM a 8:00PM
 • 01/14/2020

 • Auditoria Institucional 2019-2020 - Confirmada
  12:00PM a 2:00PM
 • 01/15/2020

 • Colegiados en la Empresa Privada 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:00PM
 • Enlace con el Movimiento Cooperativista 2019-2020 - Confirmada
  5:00PM a 6:30PM
 • 01/16/2020

 • Asuntos Tecnicos Contabilidad y Auditoria 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • 01/17/2020

 • Firmas de CPA 2019-2020 - Confirmada
  12:30PM a 2:00PM
 • Capitulos Universitarios 2019-2020 - Confirmada
  6:30PM a 8:00PM
 • 01/20/2020

 • Finanzas 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • 01/21/2020

 • Asuntos Contributivos 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • Servicio al Colegiado 2019-2020 - Confirmada
  12:30PM a 2:30PM
 • Conducta Profesional 2019-2020 - Confirmada
  5:30PM a 7:30PM
 • Innovacion y Tecnologia 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • Legislacion 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • 01/22/2020

 • Enlace con la Industria de Seguros 2019-2020 - Confirmada
  10:30AM a 11:30AM
 • Junta de Gobierno 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 10:00PM
 • Capitulos 2019-2020 - Cancelada
  5:00PM a 6:00PM
 • 01/23/2020

 • Revision entre Colegas 2019-2020 - Confirmada
  5:00PM a 7:30PM
 • Servicios No Tradicionales 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • 01/27/2020

 • Diversidad e Inclusion 2019-2020 - Cancelada
  6:00PM a 7:30PM
 • 01/28/2020

 • Contabilidad y Auditoria del Sector Publico 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM
 • 01/29/2020

 • Instituciones Financieras 2019-2020 - Confirmada
  6:00PM a 7:30PM